بازدیدکنندگان
72.9%
23
بازدیدصفحه
72.9%
23
صفحات
آدرس
بازدیدصفحه
/al-kahf-18-8/
2
/al-waqiah-56-81/
2
/18-23-al-muminoon/
1
/43-13-ar-rad/
1
/al-qalam-68-51/
1
ارجاع دهندگان
وب سایت
بازدیدکنندگان
www.google.com
9
کشورها
نام
بازدیدکنندگان
22
1
مرورگرها
نام
بازدیدکنندگان
Chrome
17
ناشناس
2
Samsung Internet
2
Firefox Mobile
1
Opera
1
سیستم عامل ها
نام
بازدیدکنندگان
Android
22
Windows
1
رویدادها
داده ای وجود ندارد.
این گزارش در تاریخ 2022-12-06 در 06:12:27 ایجاد شده است تازه سازی گزارش